Skala konverterings kalkulator

Copyright© 2004 Steven Sinkwich. All ære går til programmerer! og ligeså alle rettigheter som er reservert.

(Bruk ● Inch->Metrisk ● konverteringen for å gjøre midlertidige fot-til-inches, meter-til-centimeter konverteringer.)

(Bruk ● Kopistørrelse til korrekt skala● konverteringen for å få korrekt tegning i korrekt skala.)

Andre referansekart inkluderer:  ● Decimal Equivalent Chart ● Drill Index Cross Reference
● American Wire Gauge Chart ● Her finner du alle tre samlet
En (nesten) komplett liste over alle skalaer: Z = 1:220 N = 1:160 TT = 1:120 HO = 1:87 (1:87.1) 1/2 = 1:24
OO = 1:76 (1:76.2) S = 1:64 O = 1:48 (1:43.5) G = 1:32,1:29,1:22.5 1" = 1/12

Konverter fra "virkelig størrelse" til skala

Skalafaktor 1: Enhet
Virkelig størrelse
  som tilsvarer  
Skalastørrelse
 
 • Skriv inn skaleringsfaktor; for 1:32 skala, skriv 32. For 1:48 skala, skriv 48 osv.
 • I "Virkelig størrelse" boksen, skriv målet på det virkelige objektet.
 • Klikk på inch eller cm for å velge din ønskede måleenhet.
 • Når du klikker på disse knappene reklakuleres målet til den valgte måleenheten.

For eksempel: Du jobber med en 1:32 skala og du ønsker å lage et rør som er 3m i virkeligeten.[3m er 300cm] . Skriv inn 32 i skalafaktor boksen og 300cm i virkelig størrelse boksen. box. Press "cm" knappen. Resultatet blir da 9.38cm. Kutter du da ditt rør til 9.38cm tilsvarer dette et 3m langt rør i 1:32 skala.


Konverter fra skala til virkelig størrelse

Skalafaktor :1 Enhet
Skalastørrelse
  som tilsvarer  
Virkelig størrelse
 
 • Dette er den reverserte utgaven over.
 • Skriv inn skaleringsfaktor først. For 1:24 skala, skriv inn 24 osv..
 • I "Skalastørrelse" boksen, skriv inn målet på det skalerte objektet.
 • Press "inch" eller "cm" for å velge måleenhet.
 • Når du klikker på disse knappene reklakuleres målet til den valgte måleenheten.

Example 1: You have a truck bed that is 6" in length on a model in 1/24th scale. How long is the truck bed in real-life? Enter 24 in the "scale factor" box and 6 in the "scale size" box. Press the "inch" button. Result equals 144 inches or 12 feet.

Example 2: You want to use a piece of 24 gauge wire (.020) as a door handle on a 1/48 scale model. What would the diameter be in real life? Enter 48 in the "scale factor" box and .020 in the "scale size" box. Press the "inch" button. Results .96 or almost one inch in real life size.


Konverter dimensjon fra en modellskala til en annen modellskala

Eksempel: Du har en modelldel som er 1:24 skala og du ønsker å nedskalere denne til en annen modellskala som f.eks. er 1:32 scale.
Svaret blir vist i det ØVRE kalkulatorfeltet kalt "Skalastørrelse".
Delen trenger å gå fra: til

 • Skriv inn ønsket mål i den ØVRE (Virkelig størrelse til skala) kalkulators "Skalafaktor" boks (32 for 1:32 skala)
 • Skriv inn den orginale modellens skala i den NEDRE (Skala til virkelig størrelse) kalkulators "Skalafaktor" boks (24 for 1:24 skala).
 • Skriv inn modellens mål i den NEDRE (SKala til virkelig størrelse) kalkulators "Skalafaktor" boks (eks. 30 cm).
SD Venture Images, innhold & design Copyright© SJS 2002-2005.
Reproduksjon og distribusjon, bla, bla, bla, som om jeg har forstått dette..